Resurse de studii pe internet

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A latin atyák művei, nyomtatványok és kéziratok.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A híres kiadványsorozat számos kötete, letölthető formátumban, német fordításban.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A híres patrisztikai folyóirat világszőttes-változata, sok letölthető szaktanulmánnyal.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Albertus Magnus összes műve angol nyelven.

Variat, Teologie - General, Teologie sistematică

Ókori latin szerzők művei eredetiben.

Teologie - General, Teologie sistematică

Kálvin összes művei angol nyelven.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A Vatikán egyik német nyelvű honlapja Tertullianus, Hilarius, Augustinus és mások műveinek eredeti (latin) szövegeivel. A honlap angol felületén angol fordítások találhatók.

Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică, Istoria bisericii

Khrüszosztomosznak szentelt honlap, számos művének angol fordításával.

Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică, Istoria bisericii, Istoria bisericii - Biserica universală

J. Romanides meglehetősen egyoldalú, de jól dokumentált bemutatása Mopszvesztiai Theodorosz krisztológiája kapcsán folyó modern vitáról.

Variat, Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Óriási mennyiségű eredeti klasszikus szöveg angol fordításban.

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

A keresztyénség fontosabb személyiségeinek egyik legteljesebb, neveik szerint ABC-sorrendbe szedett életrajz-lexikona. Az adatokat hihetetlen részletességgel, rengeteg forrás bevonásával közli.

Teologie sistematică, Religie - generală, Vechiul Orient Apropiat

Megtalálható itt többek között Migne Patrologiája is.

Limba greacă, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Migne Patrologia Graeca-kötetei letölthető változatban (csak görög szövegek).

Teologie - General, Teologie sistematică, Istoria bisericii

Egyházatyák munkái, többnyire angol fordításban.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

Az egyházatyák műveinek angol fordításgyűjteménye.

Teologie sistematică, Istoria bisericii

A CCEL honlapján szereplő egyházatyák olyan munkái, amelyek többnyire hiányzanak a klasszikus adatbázisokból.

Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

Karl Joseph Hefele bíboros az óegyházi zsinatokról szóló könyvének angol fordítása, online változatban, számos jó linkkel. A kötetek egyenként pdf-formátumban (ahogyan a 19. század végén megjelentek), letölthetők innen: 1. kötet | 2. kötet | 3. kötet | 4. kötet | 5. kötet.

Teologie - General, Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

A negyedik század keresztyénségével foglalkozó angol nyelvű oldal.

Teologie - General, Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

Óegyházi szövegek eredeti nyelven és angol fordításban; a nyelvtanuláshoz is rendkívül hasznos oldal.

Teologie - General, Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

Óriási óegyházi dokumentumtár, rengeteg linkkel a vilégszőttesről letölthető kötettel (görög, latin, szír stb. atyák műveiből).

Teologie - General, Teologie sistematică, Teologie sistematică - Dogmatică

Hatalmas óegyházi dokumentumtár, sok kötetet tartalmaz a két híres Migne-sorozatból (Patrologia Graeca és Patrologia Latina).