Posturi vacante

Tue, 2023-12-05 11:32 | de 4 luni

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță organizarea concursului privind ocuparea postului didactic vacant la disciplinele Cunoștințe confesionale I-II, Istoria dogmei I-II, Interviul motivațional, Misiologie.

Sun, 2022-05-01 12:42 | de 1 an

Institutul Teologic Protestant anunță organizarea concursului privind ocuparea posturilor didactice vacante publicate în MO nr. 392 din 27.04.2022, Partea a III-a: Perioada de înscriere: 2022-04-27 / 2022-07-09.

Wed, 2021-05-19 15:40 | de 2 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță organizarea concursului privind ocuparea postului didactic vacant la disciplinele Enciclopedie teologică, Cunoștințe confesionale unitariene, Filozofie modernă, Dogmatică unitariană I-II, Filozofia religiei și Etică socială.

Thu, 2019-12-12 16:33 | de 4 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de lector universitar. Perioadă înscriere: 2019-11-26 / 2020-01-10.

Fri, 2018-12-07 20:16 | de 5 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de profesor universitar. Perioadă înscriere: 2018-12-05 / 2019-01-26.

Thu, 2017-12-14 13:50 | de 6 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de profesor universitar și a unui post de conferențiar universitar.

Fri, 2017-05-05 08:39 | de 6 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a unui post de conferențiar universitar și a trei posturi de lector universitar.

Thu, 2014-06-19 21:31 | de 9 ani

ITP anunță scoaterea la concurs a patru posturi de profesor universitar și un post de conferențiar universitar la departamentele de teologie biblică, teologie sitematică și istoria bisericii.

Thu, 2014-05-15 21:42 | de 9 ani

Candidații la concurs se vor înscrie la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca până la data de 20 iunie 2014.

Thu, 2014-01-09 21:23 | de 10 ani

Candidații la concurs se vor înscrie la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca până la data de 25 ianuarie 2014.

Tue, 2012-12-04 11:14 | de 11 ani

ITP din Cluj-Napoca scoate la concurs posturile de conferențiar la catedrele de Istoria bisericii a liniilor de studii reformate și unitariene. Termenul limită de depunere a dosarelor este 27.12.2010.