Post didactic vacant scos la concurs (lector teologie sistematică reformată)

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță organizarea concursului privind ocuparea postului didactic vacant la disciplinele Cunoștințe confesionale I-II, Istoria dogmei I-II, Interviul motivațional, Misiologie.


Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță organizarea concursului privind ocuparea postului didactic vacant publicat de Ministerul Educației în Monitorul Oficial al României, nr. 439 din 29.11.2023, Partea a III-a.

Concursul se desfășoară în conformitate cu Legea educației naționale nr.1/2011 actualizată, H.G. nr. 457/2011 privind aprobarea Metodologiei - cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior modificată, OUG nr. 96/2016, Ordinul MENCS nr. 6129/2016, privind aprobarea standardelor minimale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învățământul superior și a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare, anexa nr. 32-Comisia teologie, H.G nr. 883/09.11.2018 și Metodologia privind ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca revizuită.

Pentru concursul de ocupare a postului de lector universitar, poziția 14, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele Cunoștințe confesionale I-II, Istoria dogmei I-II, Interviul motivațional, Misiologie.

Dosarul de concurs este constituit de către candidat și se depune la Rectoratul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (Piața Avram Iancu nr. 13, etajul I, biroul 124) până la 15 ianuarie 2024.

Toate informațiile privind calendarul și condițiile de organizare a concursului vor fi publicate pe site-ul web al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, precum și pe site-ul web specializat al MEd, la adresa http://jobs.edu.ro/ .

Concursul pentru ocuparea postului de lector universitar are trei componente:

  • evaluarea competențelor profesionale ale candidaților de către comisia de concurs pe baza dosarului de concurs, conform criteriilor Ordinului Ministrului nr. 6129/2016, anexa 32 - Comisia teologie;
  • evaluarea prelegerii publice de minimum 45 de minute de către comisia de concurs, în care candidatul prezintă și cele mai semnificative rezultate profesionale anterioare și planul de dezvoltare a carierei universitare. Tema prelegerii este aleasă de comisie și este comunicată candidaților cu 48 de ore înaintea datei fixate a concursului;
  • evaluarea competențelor de comunicare a candidatului printr-o sesiune obligatorie de întrebări din partea comisiei și a publicului, cu referire la domeniul științific aferent postului.

Prelegerea va fi susținută în limba maghiară, limba de predare în cadrul Institutului.