Anunț privind depunerea dosarelor de candidatură lector în teologie sistematică reformată

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că o persoană și-au depus dosarul de candidatură pentru ocuparea funcției didactice vacante scoasă la concurs.


Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2023-2024 de lector universitar, poziția 14, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Cunoștințe confesionale I-II, Istoria dogmei I-II, Misiologie, Interviul motivațional, și-a depus dosarul de candidatură dl. Horváth Levente László.

Toate informațiile în legătură cu postul scos la concurs și candidatul care și-a depus dosarul le găsiți la adresa: http://jobs.edu.ro/