Anunț privind depunerea dosarelor de candidatură

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că două candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.


Institutul Teologic Protestant anunță că două candidați au depus dosarele pentru posturile scoase la concurs după cum urmează:

1. Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2017-2018 de conferențiar universitar, poziția 10, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Introducere în Vechiul Testament III-IV; Metodologia exegezei Vechiului Testament; Exegeza Vechiului Testament I-II; Teologia Vechiului Testament I-II; Texte controversate în Vechiul Testament și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Balogh Csaba. Toate informațiile în legătură cu postul scos la concurs și candidatul care și-a depus dosarul se găsesc la adresa: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=91&jid=19718

2. Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2017-2018 de profesor universitar, poziția 5, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Introducere în pastorație; Pastorație I-II; Exegeză omiletică; Practică omiletică I-II; Practică pastorație I-II și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Kiss Jenő. Toate informațiile în legătură cu postul scos la concurs și candidatul care și-a depus dosarul se găsesc la adresa: http://jobs.edu.ro/detalii.php?uid=91&jid=19856