Programe de studiu

Program de licență teologia protestantă pastorală - Linia de studiu reformată

Obținerea diplomei de licență în teologie (linia de studiu reformată) presupune un studiu de patru ani (240 de credite), care poate fi urmat de un program de masterat de doi ani. Obținerea diplomei de masterat este obligatorie pentru cei care intenționează să devină preoți / pastori în Bisericile Reformate din România. Studiile de licență ale acestei linii de studiu sunt finanțate de Eparhia Reformată din Ardeal și Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului.

Program de licență teologia protestantă pastorală - Linia de studiu evanghelică

Obținerea diplomei de licență în teologie (linia de studiu evanghelică-lutherană) presupune un studiu de patru ani (240 de credite), care poate fi urmat de un program de masterat de doi ani. Obținerea diplomei de masterat este obligatorie pentru cei care intenționează să devină preoți / pastori în Biserica Evanghelică-Lutherană din România. Studiile de licență ale acestei linii de studiu sunt finanțate de Biserica Evanghelică-Lutherană din România.

Program de licență teologia protestantă pastorală - Linia de studiu unitariană

Obținerea diplomei de licență în teologie (linia de studiu unitariană) presupune un studiu de patru ani (240 de credite), care poate fi urmat de un program de masterat de doi ani. Obținerea diplomei de masterat este obligatorie pentru cei care intenționează să devină preoți / pastori în Biserica Unitariană Maghiară. Studiile de licență ale acestei linii de studiu sunt finanțate de Biserica Unitariană Maghiară.

Programul de masterat - Teologie protestantă pastorală aplicată

Programul de masterat în teologie protestantă pastorală se adresează celor interesați să devină preoți sau alți funcționari în cadrul bisericilor protestante (reformate, luterane, unitariene), în alte instituții aferente acestor biserici, sau instituții publice care colaborează cu biserica. Programul are două scopuri. În primul rând îi oferă studenților un cadru avansat de corelare a cunoștințelor teologice cu activitatea profesională, echipându-le cu fundalul necesar pentru activitatea lor viitoare în cadrul acestor instituții menționate mai sus.

Școala doctorală

În conformitate cu Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3776 / 10.05.2000, Anexa 1 ITP a obţinut calitatea de Instituţie Organizatoare de Doctorat (I.O.D.) în domeniul fundamental al teologiei. În urma introducerii sistemului Bologna, vechea Şcoală Doctorală a intrat în lichidare. După obţinerea acreditării instituţionale, precum şi a programului de masterat, ITP va implementa reglementările actuale în vigoare pentru actualizarea Şcolii Doctorale proprii. În prezent se desfăşoară activitatea de reorganizare şi de producere a documentaţiei aferente.