Admitere masterat

Programul de masterat de teologie protestantă pastorală aplicată oferă o pregătire de doi ani (120 de credite) pentru cei care vor să devină preoți în bisericile reformate, luterane și unitariene. Programul de masterat are un dublu scop. Pe de o parte, oferă oportunitate studenților de a acumula cunoștințele teologice aprofundate și competențe practice specifice slujbei pastorale. Pe de altă parte, prin disciplinele opționale și prin programul individual de cercetare, programul oferă studentilor o oportunitate de a se specializa și de a dobândi cunoștințe aprofundate despre una dintre disciplinele teologice.

Actele necesare pentru admitere la programul de masterat

 • cerere de înscriere;
 • copia după cartea de identitate;
 • adeverință competențe lingvistice;
 • proiect de cercetare (4-5 pagini), care include date despre relevanța subiectului abordat și aprobarea din partea potențialului îndrumător.

Examenul de admitere

Examenul de admitere constă în prezentarea propriului plan de cercetare în fața unei comisii.

Pregătirea planului de studiu

 • Delimitarea temei de cercetare
 • Justificarea alegerii subiectului
 • Scopul cercetării
 • Importanța problemei abordate
 • Metoda de cercetare
 • Fundament teoretic
 • Agenda de cercetare
 • Rezultatele așteptate și aplicabilitatea practică a cercetării
 • Oportunitățile de dezvoltare ulterioară a subiectului
 • Bibliografie

Criterii de evaluare

 • media studiilor de licență: 50%
 • media examenului de finalizare licență: 30%
 • nota de admitere masterat: 20%

Nota minimă pentru începerea studiilor de masterat este 7.00.

Regulamentul examenului de masterat este accesibil aici.