Studenții

Majoritatea studenţilor Institutului Teologic Protestant aparţin uneia dintre cele trei confesiuni care susţin Institutul: Biserica Reformată (Eparhiile din Ardeal şi cea de pe lângă Piatra Craiului), Biserica Evanghelică şi Biserica Unitariană. Viaţa studenţească în ITP este una de comunitate interconfesională, unde principiile respectului mutual şi a iubirii creştine constituie baza spiritualităţii, învăţării şi activităţii ştiinţifice.

Mobilitatea studenţilor
ITP colaborează cu mai multe universităţi şi academii din Europa cu care are legături didactico-ştiinţifice, schimburi de cadre didactice şi studenţi în vederea documentării şi perfecţionării profesionale. Anual studenţi şi cadre didactice efectuează stagii de documentare şi de cercetare în aceste universităţi. După obţinerea acreditării instituţionale, conform planului strategic, am demarat procesul de integrare a ITP în reţelele internaţionale de mobilitate studenţească şi a cadrelor didactice (Erasmus).

Căminul, cantina, dispensarul şi baza sportivă
ITP dispune de un cămin modernizat, care oferă cazare pentru toţi studenţii ITP, o cantină care este frecventată şi de alţi studenţi din Cluj. Studenţii şi angajaţii ITP se pot folosi de serviciu medical şi stomatologic în incinta clădirii, având la dispoziţie şi un teren de sport în curtea din spate a Institutului, precum şi un club studenţesc în subsolul clădirii ITP.

Investim în calitatea umană şi creştină
Pe lângă întemeierea şi punerea în funcţiune a forurilor abilitate să vegheze asupra menţinerii calităţii trebuie să recunoaştem din învăţătura experienţei, că principala garanţie a asigurării şi ameliorării calităţii la nivelul întregului Institut o reprezintă atitudinea fiecărui membru al comunităţii academice faţă de propria responsabilitate şi datorie. Acest lucru în cazul cadrelor didactice înseamnă continuarea perseverentă a activităţii de cercetare, a perfecţionării continue din punct de vedere profesional pentru a deveni adevăraţi dascăli, adică διδάσκαλοι, παιδαγωγοί şi mentori. În ceea ce priveşte acest aspect, aşa cum reiese atât din realizările profesional-ştiinţifice cât şi de cercetare ale cadrelor ITP din ultimii ani, asigurarea nivelului calităţii academice în ITP a cunoscut o creştere semnificativă.

În ceea ce priveşte studenţii ITP, asigurarea calităţii la nivelul lor de activitate depinde în primul rând iarăşi de atitudinea lor de discipoli. Conform vechiului proverb, numai un ucenic mediocru nu îşi depăşeşte dascălul. În acest sens, conform filozofiei noastre educaţionale de bază, ITP este o comunitate academică a dascălilor şi discipolilor (communitas magistrorum et scholarium) aflaţi într-un parteneriat al respectului, încrederii şi responsabilităţii reciproce, urmând îndemnul Domnului: „Ucenicul nu este mai pe sus de învăţătorul lui; dar orice ucenic desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.” (Luca 6:40) Acest lucru presupune o creştere a responsabilităţii atât din partea ucenicului, cât şi din partea învăţătorului, care trebuie să fie demn de urmat.

În consecinţă, asumarea unei răspunderi personale şi profesionale conştiente din partea studentului faţă de obligaţiunile ce decurg din dorinţa de a deveni un teolog, un preot sau un cercetător cu simţul vocaţiei interne şi a unei pasiuni nobile faţă de teologie ca o ştiinţă fascinantă reprezintă cea mai solidă garanţie a unei activităţi şi conduite academice de calitate. În acest sens, chiar şi în privinţa aspectului practic şi social avem un exemplu de atitudine pozitivă remarcabilă: Serviciul de Ajutor Telefonic Reformat – o iniţiativă aparte în domeniul ei în România, care în prezent asigură gratuit consiliere spirituală, mâncare caldă, cazare, asistenţă medicală, colete alimentare, călătorii, curăţenie, cumpărături etc. pentru sute de nevoiaşi în Cluj şi în afara oraşului – a fost demarat şi este menţinut în continuare cu o rată de creştere impresionantă de câţiva studenţi şi dascăli foarte dedicaţi ai ITP. Asigurarea calităţii pentru noi înseamnă în primul rând investirea în oameni, în calitatea lor umană şi creştină.