Examen pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în 2021-2022

Examen pentru ocuparea posturilor didactice vacante scoase la concurs în 2021-2022. Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Saturday, 2022, Iulie 9 - 13:00

Pentru mai multe detalii, vezi https://proteo.hu/ro/actualitati/11745.