Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2021

 1. Zoltán Adorjáni: Az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntették ki dr. Postma Ferenc professzort. In: Református Szemle 114 (2021 ), 466-467

2021

 1. Vilmos József Kolumbán: D. dr. Buzogány Dezső laudációja a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje átvételekor. In: Református Szemle 114 (2021), 469-473
 2. Sándor Béla Visky : Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 66 (2021), 251-264
 3. Sándor Kovács: Az erdélyi vallásszabadság története. In: Unitárius Közlöny 31 (2021), 12-13
 4. Tímea Benkő: Krisztus, Isten Báránya – Agnus Dei. In: Evangélikus Harangszó (2021), 20-21
 5. Tímea Benkő: Népi vallásosság és evangélikus liturgia. Tokár Imola könyve (könyvismertetés). In: Evangélikus Harangszó (2021), 38-39
 6. Elek Rezi: Kötő József segítőkészségének megtapasztalása. In: Bartha Katalin Ágnes (szerk.) Színház, civil társadalom, és politikum. Tanulmányok kötő József emlékére 1 (Kolozsvár: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2021), 185-188
 7. Csaba Balogh: DAVID J. FULLER, A Discourse Analysis of Habakkuk. In: Journal of Semitic Studies 66 (2021), 31-34

2020

 1. Zoltán Adorjáni: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma. In: Református Szemle 113 (2020), 190-192
 2. Botond Péter Koppándi: Thomas G. Long: Preaching from Memory to Hope (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2009). In: Keresztény Magvető 126 (2020), 220-227
 3. Vilmos József Kolumbán: "Erdélyben nagyobb szükség lesz rám. Kós Károly (1883-1977)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 4. Vilmos József Kolumbán: "A belmisszió elkötelezettje. Imre Lajos (1888-1974)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 5. Vilmos József Kolumbán: "A missziói népegyház hirdetője. Makkai Sándor (1890-1951)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 6. Vilmos József Kolumbán: "A belmisszió irányítója, Nagy Géza (1887-1971)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 7. Vilmos József Kolumbán: Gönczy Lajos, a liturgia reformátora. In: Üzenet 31 (2020), 4
 8. Sándor Kovács: Adalékok a brassói unitárius eklézsia történetéhez. In: Unitárius Közlöny 30 (2020), 8-9
 9. Tímea Benkő: Ó, jöjj…Krisztus hívó imák karácsony nagyhetén. In: Evangélikus Harangszó (2020), 14-19
 10. Tímea Benkő: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
 11. Tímea Benkő: „Emeljük fel szívünket!” Hálánk áldozata. In: Evangélikus Harangszó (2020), 20-21
 12. Tímea Benkő: Luther-litánia nyomorúság idején. In: Evangélikus Harangszó (2020), 21-23
 13. Tímea Benkő: Kereszt alatt húsvétra várva. A kiskapusi passió. In: Evangélikus Harangszó (2020), 34-35
 14. Tímea Benkő: A gyógyító keserű fű. In: Evangélikus Harangszó (2020), 38
 15. Tímea Benkő: Variációk a szórványra – templommal és templom nélkül. In: Mi evangélikusok. A Magyarországi Evangélikus Egyház ingyenes kiadványa (2020), 13
 16. Tímea Benkő: „Emlékezzél, mi történék, Uram, mi rajtunk”. Magyar siralom közcsapás idejére. In: A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház hivatalos honlapja (2020), 1
 17. Kurta József: A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet (könyvtára). In: Lencsés Ákos (szerk.) Tudomány határok nélkül – Magyar kutatóhelyek a Kárpát-medencében (Budapest: Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ 2020), 76-77
 18. Kurta József: Isten tiszteletére mutató hármasoltár. Pathai István református szertartási könyvecskéje (1617). Úrvacsorai rend Milotai Nyilas István Ágendájából. Melius Juhász Péter szertartási intelmei (1563). In: Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia. A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája 2020 (2020), 326-330
 19. Szabolcs Czire: Mert született néktek ma a Megtartó. In: BUE Hírlevél 2 (2020), 2-3

2019

 1. Zoltán Adorjáni: D. dr. Pap Géza közleményei. In: Református Szemle 112 (2019), 105-106
 2. Zoltán Adorjáni, Dezső Buzogány: Köszöntő. In: Református Szemle 112 (2019), 447-449
 3. Dezső Kállay: A hit természetéről. Tanévnyitó beszéd – 2019. In: Református Szemle (2019), 605-611
 4. Adorjáni Mária, Zoltán Adorjáni: Dr. Bustya Dezső közleményei. In: Református Szemle 112 (2019), 692-706
 5. Zoltán Adorjáni: In memoriam dr. Xeravits Géza (1971-2019). In: Református Szemle 2019 (2019), 712-718
 6. Zoltán Adorjáni: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Református Szemle (2019), 723-727
 7. Dezső Kállay: „…gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20) Dr. Rezi Elek hatvanötödik születésnapjára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 7-10
 8. Zoltán Adorjáni: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
 9. Zoltán Adorjáni: Dr. Rezi Elek tudományos közleményei. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 345-350
 10. Sándor Béla Visky : Salvation by Allegiance Alone: Rethinking Faith, Works, and the Gospel of Jesus the King, by Matthew W. Bates. In: Journal of Reformed Theology 13 (2019), 193-194
 11. Szabolcs Czire: Így jobbíthatsz életeden egy jegyzetfüzettel. In: Unitárius Közlöny (2019), 4-7
 12. Szabolcs Czire: A vallásosság a mai ember számára. In: Unitárius Közlöny 7 (2019), 4-7
 13. Szabolcs Czire: Mi jellemzi a vallásunkat? II.. In: Unitárius Közlöny 10 (2019), 4-5
 14. Szabolcs Czire: Mi jellemzi a vallásunkat. In: Unitárius Közlöny 8 (2019), 8-10
 15. Szabolcs Czire: "Belső utazás a világ végére I. (interjú Solymosi Zsolttal)". In: Unitárius Közlöny 3 (2019), 9-14
 16. Szabolcs Czire: Belső utazás a világ végére II. (interjú Solymosi Zsolttal). In: Unitárius Közlöny 4 (2019), 9-14
 17. Sándor Kovács: Cherchez la femme, vagy mégsem?. In: Unitárius Közlöny 29 (2019), 10-11

Pages