Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2021

 1. Elek Rezi: Kötő József segítőkészségének megtapasztalása. In: Bartha Katalin Ágnes (szerk.) Színház, civil társadalom, és politikum. Tanulmányok kötő József emlékére 1 (Kolozsvár: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2021), 185-188

2017

 1. Elek Rezi, Zoltán Adorjáni: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207

2015

2014

 1. Elek Rezi: A káték "fölöttébb szükséges voltáról". In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 5 (2014), 9-12

2012

 1. Elek Rezi: Példamutató élet az unitarizmus szolgálatában. 100 éve született Erdő János. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Magyar Unitárius Egyház 2012), 97-101

2011

 1. Elek Rezi: A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium laudációja. In: Keresztény Magvető 117 (2011), 379-381
 2. Elek Rezi: "A tudás és az élő hit iskolája." A Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. In: Nyelvünk és Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi folyóirata 166 (2011), 102-103

2010

 1. Elek Rezi: Lectori salutem!. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 5-6

2007

 1. Elek Rezi: „A hivatásomat éltem, nem az életemet. Itt voltam.”. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 181-187

2006

 1. Elek Rezi: Vallás – Teológia – Erkölcs. In: Az Út 32 (2006), 214-219
 2. Elek Rezi: Isten országa munkása. Arthur J. Long (1920-2006) emlékére. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 449-453

2004

 1. Elek Rezi: Emlékezés Socinus Faustus „vándorteológusra” halálának 450. évfordulóján. In: Keresztény Magvető 110 (2004), 367-377

1997

 1. Elek Rezi: Az unitárius ifjúság lelki megújulása. In: Keresztény Magvető 97 (1997), 156-159

1979

 1. Elek Rezi: A "Kerekkő". In: Keresztény Magvető 85 (1979), 167-170