A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2022

 1. Adorjáni Zoltán: Hálaszavak. In: Református Szemle 115 (2022), 220-2022
 2. Kolumbán Vilmos József: Rektori tanévzáró beszéd. In: Református Szemle 115 (2022), 343-350
 3. Kovács Sándor: Székely Mózes levele Molnos Dávidhoz. In: Keresztény Magvető 128 (2022), 58-61
 4. Adorjáni Zoltán: Mi a boldogság? Ki a boldog?. In: Református Család (2022), 4-6
 5. Kovács Sándor: Százötven éves a kolozsvári magyar nyelvű egyetemi oktatás. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 5-6
 6. Kovács Sándor: Kossuth Lajos az unitáriusokról. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 7-9
 7. Kovács Sándor: Adalék az erdélyi szombatosok 19. századi történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 8-9
 8. Kovács Sándor: Adalék az erdélyi szombatosok 19. századi történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 8-9
 9. Kovács Sándor: Hamvába holt nyomda. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 9-10
 10. Kovács Sándor: Adalékok a "mészkői" éneklőszék történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 18-20
 11. Kovács Sándor: Adalékok a "mészkői" éneklőszék történetéhez. In: Unitárius Közlöny 32 (2022), 18-20
 12. Benkő Timea: Húsvéti ünnepkör. Emlékezzünk Urunk halálról és feltámadásáról. In: Evangélikus Harangszó 2022 (2022), 14-15
 13. Kolumbán Vilmos József: Buzogány Dezső köszöntése . In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2022), 7-10
 14. Kolumbán Vilmos József: Buzogány Dezső összegyűjtött írásai. In: Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (2022), 705-718
 15. Papp György: A reformációhoz vezető úton. 540 éve született Luther Márton.. In: Erdélyi Református Kalendárium 2023 2023 (2022), 107-114

2021

 1. Adorjáni Zoltán: Az Oranje-Nassau Rend tisztikeresztjével tüntették ki dr. Postma Ferenc professzort. In: Református Szemle 114 (2021 ), 466-467
 2. Adorjáni Zoltán: Dr. Molnár János életrajza. In: Református Szemle 114 (2021 ), 722-724
 3. Adorjáni Zoltán, Adorjáni Mária: Dr. Molnár János publikációi. In: Péter István (szerk.) Az őrállók. Emlékkönyv dr. Molnár János tiszteletére (2021 ), 271-286

2021

 1. Kolumbán Vilmos József: D. dr. Buzogány Dezső laudációja a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje átvételekor. In: Református Szemle 114 (2021), 469-473
 2. Adorjáni Zoltán, Adorjáni Mária: Dr. Molnár János publikációi. In: Református Szemle 114 (2021), 724-735
 3. Kovács Sándor: Székely Mózes apjához írt levele 1831-ből. In: Keresztény Magvető 127 (2021), 390-392
 4. Visky Sándor Béla: Fazakas Sándor: A Reformatio Vitae jegyében. Tanulmányok a reformátori teológiatörténet, egyháztan és politikai etika tárgykörében. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica 66 (2021), 251-264
 5. Kovács Sándor: Az erdélyi vallásszabadság története. In: Unitárius Közlöny 31 (2021), 12-13
 6. Benkő Timea: Evangélikus egyházi év – karácsonyi ünnepkör. In: Evangélikus Harangszó Tél (2021), 12-13
 7. Benkő Timea: Halottaink és imaéletünk. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 14-17
 8. Benkő Timea: Krisztus, Isten Báránya – Agnus Dei. In: Evangélikus Harangszó (2021), 20-21
 9. Benkő Timea: Reformáció és halottak napja. Összefonódó emléknapok. In: Evangélikus Harangszó 2021 (2021), 28-29
 10. Rezi Elek: Kötő József segítőkészségének megtapasztalása. In: Bartha Katalin Ágnes (szerk.) Színház, civil társadalom, és politikum. Tanulmányok kötő József emlékére 1 (Kolozsvár: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 2021), 185-188
 11. Balogh Csaba: DAVID J. FULLER, A Discourse Analysis of Habakkuk. In: Journal of Semitic Studies 66 (2021), 31-34
 12. Kolumbán Vilmos József: Adorjáni Zoltán publikációi. In: Balogh Csaba (szerk.), Kolumbán Vilmos József (szerk.) Az Írás bűvöletében. Tanulmányok Adorjáni Zoltán 65. születésnapjára (11667) (Kolozsvár: Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021), 785-812

2020

 1. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma. In: Református Szemle 113 (2020), 190-192
 2. Koppándi Botond Péter: Thomas G. Long: Preaching from Memory to Hope (Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press, 2009). In: Keresztény Magvető 126 (2020), 220-227
 3. Kolumbán Vilmos József: "A missziói népegyház hirdetője. Makkai Sándor (1890-1951)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 4. Kolumbán Vilmos József: "A belmisszió irányítója, Nagy Géza (1887-1971)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 5. Kolumbán Vilmos József: Gönczy Lajos, a liturgia reformátora. In: Üzenet 31 (2020), 4
 6. Kolumbán Vilmos József: "Erdélyben nagyobb szükség lesz rám. Kós Károly (1883-1977)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 7. Kolumbán Vilmos József: "A belmisszió elkötelezettje. Imre Lajos (1888-1974)". In: Üzenet 31 (2020), 4
 8. Kovács Sándor: Adalékok a brassói unitárius eklézsia történetéhez. In: Unitárius Közlöny 30 (2020), 8-9
 9. Benkő Timea: Ó, jöjj…Krisztus hívó imák karácsony nagyhetén. In: Evangélikus Harangszó (2020), 14-19
 10. Benkő Timea: ImaOtthon. In: Evangélikus Harangszó (2020), 19-20
 11. Benkő Timea: „Emeljük fel szívünket!” Hálánk áldozata. In: Evangélikus Harangszó (2020), 20-21
 12. Benkő Timea: Luther-litánia nyomorúság idején. In: Evangélikus Harangszó (2020), 21-23

Oldalak