A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2012

 1. Czire Szabolcs: Zakariás, az előfutár előfutára. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 2. Czire Szabolcs: Sámson, a “csak még az egyszer” ember. In: Unitárius Közlöny (2012), 12-13
 3. Kiss Jenő: Review of Sweeny, Martin A.: The Prophetic Literature. In: Orientalische Literaturzeitung 2012 (2012), 174-177
 4. Benkő Timea: „Magasztalja lelkem az Urat”- Mária hálaadó éneke, a Magnifikat. In: Evangélikus Harangszó (2012), 12-13
 5. Benkő Timea: Evangélikus lelkészképzés a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Evangélikus Harangszó (2012), 15
 6. Benkő Timea: Az énekeskönyv- a reformáció ajándéka. In: Evangélikus Harangszó (2012), 16-17
 7. Benkő Timea: Luther és a zene. In: Evangélikus Harangszó (2012), 18
 8. Kolumbán Vilmos József: Az Ige teológusa - 125 éve született Imre Lajos. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 53-56
 9. Kolumbán Vilmos József: Dogmatikus, filozófus, szerkesztő - 125 éve született Tavaszy Sándor. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 57-59
 10. Kolumbán Vilmos József: Protestáns Teológiai Intézet. In: A Kolozsvári Református Egyházmegye templomai (2012), 83-83
 11. Ősz Sándor Előd: 400 éve választották fejedelemmé Bethlen Gábort. In: Erdélyi református kalendárium 2013 (2012), 49-53

2011

 1. Adorjáni Zoltán: Keresztény Szó, XII. évf. 2011/3. In: Református Szemle 104 (2011), 222
 2. Adorjáni Zoltán: 150 éves a Keresztény Magvető. In: Református Szemle 104 (2011), 223-225
 3. Adorjáni Zoltán: 375 éves az öreg graduál. In: Református Szemle 104 (2011), 347-348
 4. Benkő Timea: Témafelvezető – Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 354-355
 5. Benkő Timea, Kiss Jenő: Konferencia kiértékelése. Öreg Graduál Konferencia, Kolozsvár, 2011. április 7-9. In: Református Szemle 104 (2011), 565-568
 6. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Budapest, 2011. In: Református Szemle 104 (2011), 771-774
 7. Adorjáni Zoltán: Dr. Geréb Zsolt életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 427-429
 8. Adorjáni Zoltán: Dr. Geréb Zsolt publikációi. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 431-436
 9. Rezi Elek: A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium laudációja. In: Keresztény Magvető 117 (2011), 379-381
 10. Rezi Elek: "A tudás és az élő hit iskolája." A Kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium. In: Nyelvünk és Kultúránk. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi folyóirata 166 (2011), 102-103
 11. Visky Sándor Béla: Békesség a darázsfészekben. In: Igehirdető (2011), 38-42
 12. Balogh Csaba: Jeremiás 29,1-19. In: Igazság és élet (Lectio continua) (2011), 1-2
 13. Balogh Csaba: Jeremiás 29,20-32. In: Igazság és élet (Lectio continua) (2011), 1-2
 14. Balogh Csaba: Jeremiás 28. In: Igazság és élet (Lectio continua) (2011), 1-2
 15. Koppándi Botond Péter: Isten elé vitt fájdalom. In: Unitárius Kalendárium (2011), 98-104
 16. Benkő Timea: Lelkiség evangélikus szemmel. In: Evangélikus Harangszó (2011), 17-18
 17. Kurta József: Egyházi Könyvtárak Egyesülésének Hírlevele. In: A kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet könyvtára 2011 (2011), 10-11
 18. Kurta József: Egy 17. századi ismeretlen egyleveles nyomtatvány – lelkészi oklevél 1702-ből. In: Szerk. Simon Melinda (szerk.), Perger Péter (szerk.) Crescit eundo. Tisztelgő tanulmányok V. Ecsedy Judit 65. születésnapjára (Budapest: A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 2011), 127-130

2010

 1. Papp György: A pokol története – Alice K. Turner könyvének ismertetése. In: Református Szemle 103 (2010), 233-243
 2. Adorjáni Zoltán: A XII. Szegedi Biblikus Konferencia, 2010. szeptember 9-11. "Testben élünk". In: Református Szemle 103 (2010), 664-665
 3. Adorjáni Zoltán: Dr. Szabó Árpád (1935-2010). In: Református Szemle 103 (2010), 677-678
 4. Adorjáni Zoltán: Aranygyűrűs teológiai doktor címek és Károli Gáspár-díjak. In: Református Szemle 103 (2010), 678-679
 5. Rezi Elek: Lectori salutem!. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 5-6
 6. Koppándi Botond Péter: Recenzió: Szóra bírva: Kozma Zsolttal beszélget Tunyogi Lehel. In: Keresztény Magvető 116 (2010), 100-104
 7. Koppándi Botond Péter: Recenzió: Klauss Douglass: Isten szeretetének ünnepe. Az istentisztelet mai formáiról. In: Keresztény Magvető 116 (2010), 104-108
 8. Adorjáni Zoltán: A gyermekrovat immár felnőtt olvasóinak. In: Üzenet 21 (2010), 7
 9. Koppándi Botond Péter: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (2010), 48-50
 10. Koppándi Botond Péter: Jób könyvének olvasása közben. In: Unitárius Kalendárium (Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház 2010), 48-50
 11. Czire Szabolcs: Unitáriusok húsvéti hite – egy felmérés fénytörésében. In: Unitárius Közlöny (2010), 0-0

Oldalak