A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2017

 1. Kovács Sándor: Jelentős évfordulók 2018-ban. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 39-46
 2. Kovács Sándor: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
 3. Czire Szabolcs: Thomas Mann és Bartók Béla. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-6
 4. Czire Szabolcs: A szeretet katonákkal sem zárható sírba. Húsvéti hármas őrségváltás. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 5. Czire Szabolcs: A légzés a vallási hagyományokban. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 6. Czire Szabolcs: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6
 7. Czire Szabolcs: Ember tervez… . In: Unitárius Közlöny (2017), 6
 8. Kovács Sándor: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága. In: Népújság 69 (2017), 7
 9. Koppándi Botond Péter: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
 10. Rezi Elek, Adorjáni Zoltán: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207
 11. Ősz Sándor Előd: Kolozsvár német unitárius lelkipásztora Kálvint olvas. In: Irodalmi Magazin 5 (2017), 52-54
 12. Kurta József: A magyar reformáció középkori eredetű liturgiai hagyományai. In: Irodalmi Magazin 2017 (2017), 104-106
 13. Székely József: Előszó. In: A lelkész más. A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja (2017), 7-9

2016

 1. Adorjáni Zoltán: Szimpózium a 100 éve született d. dr. Juhász István (1915–1984) emlékére. In: Református Szemle 109 (2016), 96-98
 2. Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István rövid életrajza. In: Református Szemle 109 (2016), 98-100
 3. Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 101-107
 4. Adorjáni Zoltán: Elhunyt d. dr. Tőkés István. In: Református Szemle 109 (2016), 108-109
 5. Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109 (2016), 115-117
 6. Papp György: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203
 7. Kolumbán Vilmos József: Juhász István: Jézus Krisztus egyháza. In: Református Szemle 109 (2016), 204-207
 8. Adorjáni Zoltán: Emlékezés dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorra. In: Református Szemle 109 (2016), 227-229
 9. Adorjáni Zoltán: Elhunyt dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor. In: Református Szemle 109 (2016), 227-229
 10. Adorjáni Zoltán: Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 231-237
 11. Visky Sándor Béla: Wayne Morris: Salvation as praxis. A Practical Theology of Salvation for a Multi-Faith World. . In: Journal of Reformed Theology 10 (2016), 87-89
 12. Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák. In: Szabadság 28 (2016), 3
 13. Koppándi Botond Péter: Tanárszemmel. In: Unitárius Kalendárium (2016), 254-257
 14. Czire Szabolcs: Mint kire ilyen földet szabtak… (Interjú Frkas Árpáddal). In: Unitárius Közlöny (2016), 4-6
 15. Czire Szabolcs: A másét tiszteljük, de a magunkét nem hagyjuk. (Interjú Andorkó Ferenccel). In: Unitárius Közlöny (2016), 4-6
 16. Czire Szabolcs: Lélek a Lélekhez. Tanítás az imádkozásról. In: Unitárius Közlöny (2016), 5-8
 17. Czire Szabolcs: Vissza az evangéliumok forrásvidékéhez. (Interjú Gromon Andrással). In: Unitárius Közlöny (2016), 6-8
 18. Czire Szabolcs: Az unitárius köszöntés bibliai hátteréről: Isten áldja! . In: Unitárius Közlöny (2016), 7-9
 19. Czire Szabolcs: Mint kire ilyen földet szabtak… (Interjú Frkas Árpáddal). In: Unitárius Közlöny (2016), 10-12
 20. Kovács Sándor: Ferenc Frank Ehrenthal: From Mongolia to Transylvania: Székely Origins and Radical Faith. In: The Journal of Unitarian Universalist History 39 (2016), 122-125
 21. Kolumbán Vilmos József: Beszámoló a Protestáns Erdély című egyháztörténeti konferenciáról. In: Református Híradó (A Szabadság napilap melléklete) (2016), 3-3
 22. Kolumbán Vilmos József: Johannes Honterus és Brassó reformációja . In: Népújság (2016), 7-7

2015

 1. Visky Sándor Béla: Kerekes Erzsébet: Az idő kairologikus jellege a heideggeri hermeneutikai fenomenológiában. In: Református Szemle 108 (2015), 221-227
 2. Visky Sándor Béla: Rendhagyó könyvbemutató és "Kálvin-maraton". In: Református Szemle 2015 (2015), 229-231
 3. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Egyesületének szimpóziuma. In: Református Szemle 108 (2015), 453-455
 4. Adorjáni Zoltán: Tanévzárás a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben. In: Református Szemle 108 (2015), 461-469
 5. Kállay Dezső: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata. In: Református Szemle 108 (2015), 688-693
 6. Kolumbán Vilmos József: Petrőczi Éva: Holt költők társaságában. In: Református Szemle 108 (2015), 693-695

Oldalak