A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2007

 1. Adorjáni Zoltán: Dr. Tavaszy Sándor: Református dogmatika. In: Református Szemle 100 (2007), 698-699
 2. Adorjáni Zoltán: Keresztény Magvető. 112. évfolyam, 2006, 4. szám. In: Református Szemle 100 (2007), 700
 3. Ősz Sándor Előd: Szomorú születésnap: Tonk Sándor (1947-2003) emlékére. In: Református Szemle 100 (2007), 701-702
 4. Adorjáni Zoltán: In memoriam dr. Pásztor János. Hálás búcsúszó. In: Református Szemle 100 (2007), 702-705
 5. Adorjáni Zoltán: Viszontköszöntés. In: Református Szemle 100 (2007), 719-726
 6. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum, Pápa, 2007. július 23-28. In: Református Szemle 100 (2007), 1069-1071
 7. Visky Sándor Béla: Versek, esszék. In: Református Szemle 100 (2007), 1189-1200
 8. Adorjáni Zoltán: A centenáriumi oklevelek átnyújtására. In: Református Szemle 100 (2007), 1325-1326
 9. Ősz Sándor Előd: In memoriam Csiha Kálmán. In: Református Szemle 100 (2007), 1352-1357
 10. Adorjáni Zoltán: Biblia és Korán. A 19. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2007 augusztus 26-28. In: Református Szemle 100 (2007), 1385-1391
 11. Adorjáni Zoltán: A teljes Biblia cigány nyelven. In: Református Szemle 100 (2007), 1395
 12. Rezi Elek: „A hivatásomat éltem, nem az életemet. Itt voltam.”. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 181-187
 13. Visky Sándor Béla: David J. Bosch: Paradigmaváltás a missziológiában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2007), 165-168
 14. Visky Sándor Béla: A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 15. Visky Sándor Béla: A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 16. Visky Sándor Béla: Tőkés morálisan alkalmatlan. In: Élet és Irodalom (2007), 12
 17. Visky Sándor Béla: Adalékok egy kortárs magyar drámához. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 18. Visky Sándor Béla: Ki őrzi itt a látszatot?. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 19. Visky Sándor Béla: Március idusán. Szentenciák két hangra. In: Szabadság (2007), 9
 20. Czire Szabolcs: Vége a reverzálisnak? „Új” reverzális-törvénykezés. In: Unitárius Közlöny (2007), 0-0
 21. Benkő Timea: O, miként fogadjalak.... In: Evangélikus Harangszó (2007), 4-5
 22. Benkő Timea: Paul Gerhardt. In: Evangélikus Harangszó (2007), 6
 23. Kurta József: Könyveink és kézirataink védelme. In: Igehirdető. (2007), 482-483

2006

 1. Adorjáni Zoltán: Sajtódélután, Kolozsvár, 2005. november 29. In: Református Szemle 99 (2006), 115
 2. Adorjáni Zoltán: A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biblikus Kutatóközpontja. In: Református Szemle 99 (2006), 123-126
 3. Adorjáni Zoltán: A Romániai Biblikusok Szövetségének szemináriuma. Kisdisznód, 2006. június 8-9. In: Református Szemle 99 (2006), 347-348
 4. Adorjáni Zoltán: Coetus Theologorum - Sárospatak, 2006. július 24-29. In: Református Szemle 99 (2006), 448-452
 5. Kurta József: Liturgia és lelkigondozás találkozása egy középkori énekben. In: Református Szemle 99 (2006), 522-526
 6. Adorjáni Zoltán: Tavaszy Sándor szimpózium. Nagyvárad, 2006. szeptember 14-15. In: Református Szemle 99 (2006), 620
 7. Kurta József: Rövid útmutató az egyház levéltárak és könyvtárak védelméhez. In: Református Szemle 99 (2006), 821-824
 8. Adorjáni Zoltán: D. Dr. Kozma Zsolt aranygyűrűs teológiai doktor. In: Református Szemle 99 (2006), 828
 9. Kurta József: 20 éve halt meg Gönczy Lajos. In: Az Út (2006), 21-37
 10. Rezi Elek: Vallás – Teológia – Erkölcs. In: Az Út 32 (2006), 214-219
 11. Rezi Elek: Isten országa munkása. Arthur J. Long (1920-2006) emlékére. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 449-453
 12. Balogh Csaba: Fonák világ (1 Kor 1:26–31). In: Igehirdető 17 (2006), 314-317
 13. Visky Sándor Béla: Bátrak látása - látók bátorsága. In: Igehirdető (2006), 425-426
 14. Adorjáni Zoltán: Noé borától az úrvacsora boráig. In: Református Tiszántúl 14 (2006), 4-6
 15. Adorjáni Zoltán: Párbeszéd. In: Református Család (2006), 19
 16. Adorjáni Zoltán, Papp György: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671
 17. Visky Sándor Béla: Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2005

 1. Adorjáni Zoltán: Kiállítás. Holland - magyar kapcsolatok a 17-18. században. In: Református Szemle (2005), 117
 2. Adorjáni Zoltán: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252

Oldalak