Kálvin Erdélyben

Ősz Sándor Előd: Kálvin Erdélyben. In: Képes Kálvin Kalendárium 2009 (2008), 149-153. pp.