Kálvin teológiájának mai olvasata. Kálvin-értekezlet a kolozsvári Protestáns Teológián

Adorjáni Zoltán: Kálvin teológiájának mai olvasata. Kálvin-értekezlet a kolozsvári Protestáns Teológián. In: Református Szemle 102 (2009), 634-642. pp.