A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált cikkek és recenziók

2018

 1. Czire Szabolcs: Közös a sorsunk. (Interjú Kató Béla püspökkel). In: Unitárius Közlöny (2018), 12-13
 2. Czire Szabolcs: Konfirmáltak mozgótábora. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 3. Czire Szabolcs: Lélekszínező – Unitárius mandalák. Interjú Bencze Zselykével. In: Unitárius Közlöny (2018), 15-16
 4. Benkő Timea: Aratási hálaadó ünnepünk. In: Evangélikus Harangszó (2018), 12-12
 5. Benkő Timea: Liturgia ex machina? Liturgikai konferencia Lipcsében. In: Evangélikus Harangszó (2018), 13-14
 6. Kovács Sándor: Gondolatok az 1568. évi tordai országgyűlésről. In: Brassói Lapok (2018), 11-11
 7. Benkő Timea: "Kereszt és feltámadás, törvény és evangélium – egy reformátori ikonográfiai program". In: Népújság, Maros Megyei Napilap (2018), 15-15
 8. Bak Ágnes: Beszámoló a Könyvtár, ami összeköt programról. In: EKE Hírlevél 15 (2018), 14-16

2017

 1. Adorjáni Zoltán: A 60 éves felelős szerkesztő köszöntése. In: Református Szemle 110 (2017), 123-128
 2. Koppándi Botond Péter: Az „Új Homiletika” mozgalom, és az amerikai protestáns prédikálás megújítása. In: Református Szemle 110 (2017), 215-221
 3. Adorjáni Zoltán: In memoriam dr. Herczeg Pál (1939. június 26. - 2017. április 24.). In: Református Szemle 110 (2017), 332-334
 4. Adorjáni Zoltán: Dr. Herczeg Pál tudományos közleményei. In: Református Szemle 110 (2017), 336-343
 5. Adorjáni Zoltán: Elhunyt Varga László (Zilah, 1928 - Marosvásárhely, 2017). In: Református Szemle 110 (2017), 448-449
 6. Adorjáni Zoltán: A Magyar Református Egyház közös zsinatának ünnepi ülése, 2017. június 24. In: Református Szemle 110 (2017), 537-557
 7. Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse. Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére . In: Református Szemle 110 (2017), 666-670
 8. Adorjáni Zoltán: A 28. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia. In: Református Szemle 110 (2017), 684-686
 9. Simon János: Kilencvenöt reformátori tétel egykor és ma. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 101-111
 10. Simon János: A mai 95 tétel. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 8 (2017), 112-120
 11. Kovács Sándor: Jelentős évfordulók 2018-ban. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 39-46
 12. Kovács Sándor: A kerek kő. In: Unitárius Kalendárium 2018 (2017), 68-73
 13. Czire Szabolcs: A légzés a vallási hagyományokban. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 14. Czire Szabolcs: Thomas Mann és Bartók Béla. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-6
 15. Czire Szabolcs: A szeretet katonákkal sem zárható sírba. Húsvéti hármas őrségváltás. In: Unitárius Közlöny (2017), 4-7
 16. Czire Szabolcs: A születés létigéi. In: Unitárius Közlöny (2017), 5-6
 17. Czire Szabolcs: Ember tervez… . In: Unitárius Közlöny (2017), 6
 18. Kovács Sándor: Dávid Ferenc (1520-1579) élete és reformátori munkássága. In: Népújság 69 (2017), 7
 19. Koppándi Botond Péter: Ajánló sorok Májay Endre unitárius lelkész prédikációs kötetéhez. In: Csécs Márton (szerk.) Kővár (Marosvásárhely:2017), 9-14
 20. Rezi Elek, Adorjáni Zoltán: Áldott legyen az Isten (Zsolt 66,20a). In: Megújulás. Visszatekintés rektori szolgálatom tíz esztendejére a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben (2017), 198-207
 21. Kurta József: A magyar reformáció középkori eredetű liturgiai hagyományai. In: Irodalmi Magazin 2017 (2017), 104-106
 22. Székely József: Előszó. In: A lelkész más. A jelenkori pasztorális teológia néhány szempontja (2017), 7-9

2016

 1. Adorjáni Zoltán: Szimpózium a 100 éve született d. dr. Juhász István (1915–1984) emlékére. In: Református Szemle 109 (2016), 96-98
 2. Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István rövid életrajza. In: Református Szemle 109 (2016), 98-100
 3. Adorjáni Zoltán: D. dr. Juhász István megjelent írásai és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 101-107
 4. Adorjáni Zoltán: Elhunyt d. dr. Tőkés István. In: Református Szemle 109 (2016), 108-109
 5. Adorjáni Zoltán: Bérc és rózsák. In: Református Szemle 109 (2016), 115-117
 6. Papp György: Kozma Zsolt: A Református Szemle repertóriuma 1908-2012. (könyvismertető). In: Református Szemle 109 (2016), 202-203
 7. Kolumbán Vilmos József: Juhász István: Jézus Krisztus egyháza. In: Református Szemle 109 (2016), 204-207
 8. Adorjáni Zoltán: Emlékezés dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorra. In: Református Szemle 109 (2016), 227-229
 9. Adorjáni Zoltán: Elhunyt dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzor. In: Református Szemle 109 (2016), 227-229
 10. Adorjáni Zoltán: Dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária publikációi és kéziratos munkái. In: Református Szemle 109 (2016), 231-237

Oldalak