Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2019

  1. Dezső Kállay: A hit természetéről. Tanévnyitó beszéd – 2019. In: Református Szemle (2019), 605-611
  2. Dezső Kállay: „…gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt 7,20) Dr. Rezi Elek hatvanötödik születésnapjára. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 7-10

2015

  1. Dezső Kállay: Kálvin János: Az első korinthusi levél magyarázata. In: Református Szemle 108 (2015), 688-693

2012

  1. Dezső Kállay: Juhász Tamás életrajza. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 383-386
  2. Dezső Kállay: Juhász Tamás irodalmi munkássága. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 387-391

2004

  1. Dezső Kállay: Geréb Zsolt: A Tesszalonikabeliekhez írott levelek magyarázata. In: Az Út 30 (2004), 157-159