Short notes and reviews published by the teachers of the Protestant Theological Insitute

2007

 1. Zoltán Adorjáni: Viszontköszöntés. In: Református Szemle 100 (2007), 719-726
 2. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Pápa, 2007. július 23-28. In: Református Szemle 100 (2007), 1069-1071
 3. Sándor Béla Visky : Versek, esszék. In: Református Szemle 100 (2007), 1189-1200
 4. Zoltán Adorjáni: A centenáriumi oklevelek átnyújtására. In: Református Szemle 100 (2007), 1325-1326
 5. Ősz Sándor Előd: In memoriam Csiha Kálmán. In: Református Szemle 100 (2007), 1352-1357
 6. Zoltán Adorjáni: Biblia és Korán. A 19. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia, 2007 augusztus 26-28. In: Református Szemle 100 (2007), 1385-1391
 7. Zoltán Adorjáni: A teljes Biblia cigány nyelven. In: Református Szemle 100 (2007), 1395
 8. Elek Rezi: „A hivatásomat éltem, nem az életemet. Itt voltam.”. In: Keresztény Magvető 113 (2007), 181-187
 9. Sándor Béla Visky : David J. Bosch: Paradigmaváltás a missziológiában. In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2007), 165-168
 10. Sándor Béla Visky : A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 11. Sándor Béla Visky : A vőlegény jegyese. Bonhoeffer centenáriumára. In: Kis Tükör (2007), 6-9
 12. Sándor Béla Visky : Tőkés morálisan alkalmatlan. In: Élet és Irodalom (2007), 12
 13. Sándor Béla Visky : Adalékok egy kortárs magyar drámához. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 14. Sándor Béla Visky : Ki őrzi itt a látszatot?. In: Erdélyi Riport (2007), 6-7
 15. Sándor Béla Visky : Március idusán. Szentenciák két hangra. In: Szabadság (2007), 9
 16. Szabolcs Czire: Vége a reverzálisnak? „Új” reverzális-törvénykezés. In: Unitárius Közlöny (2007), 0-0
 17. Tímea Benkő: O, miként fogadjalak.... In: Evangélikus Harangszó (2007), 4-5
 18. Tímea Benkő: Paul Gerhardt. In: Evangélikus Harangszó (2007), 6
 19. Kurta József: Könyveink és kézirataink védelme. In: Igehirdető. (2007), 482-483

2006

 1. Zoltán Adorjáni: Sajtódélután, Kolozsvár, 2005. november 29. In: Református Szemle 99 (2006), 115
 2. Zoltán Adorjáni: A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Biblikus Kutatóközpontja. In: Református Szemle 99 (2006), 123-126
 3. Zoltán Adorjáni: A Romániai Biblikusok Szövetségének szemináriuma. Kisdisznód, 2006. június 8-9. In: Református Szemle 99 (2006), 347-348
 4. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum - Sárospatak, 2006. július 24-29. In: Református Szemle 99 (2006), 448-452
 5. Kurta József: Liturgia és lelkigondozás találkozása egy középkori énekben. In: Református Szemle 99 (2006), 522-526
 6. Zoltán Adorjáni: Tavaszy Sándor szimpózium. Nagyvárad, 2006. szeptember 14-15. In: Református Szemle 99 (2006), 620
 7. Kurta József: Rövid útmutató az egyház levéltárak és könyvtárak védelméhez. In: Református Szemle 99 (2006), 821-824
 8. Zoltán Adorjáni: D. Dr. Kozma Zsolt aranygyűrűs teológiai doktor. In: Református Szemle 99 (2006), 828
 9. Kurta József: 20 éve halt meg Gönczy Lajos. In: Az Út (2006), 21-37
 10. Elek Rezi: Vallás – Teológia – Erkölcs. In: Az Út 32 (2006), 214-219
 11. Elek Rezi: Isten országa munkása. Arthur J. Long (1920-2006) emlékére. In: Keresztény Magvető 112 (2006), 449-453
 12. Csaba Balogh: Fonák világ (1 Kor 1:26–31). In: Igehirdető 17 (2006), 314-317
 13. Sándor Béla Visky : Bátrak látása - látók bátorsága. In: Igehirdető (2006), 425-426
 14. Zoltán Adorjáni: Noé borától az úrvacsora boráig. In: Református Tiszántúl 14 (2006), 4-6
 15. Zoltán Adorjáni: Párbeszéd. In: Református Család (2006), 19
 16. Zoltán Adorjáni, György Papp: Tőkés István megjelent munkái. In: Adorjáni Zoltán (szerk.) Emlékkötet Tőkés István kilencvenedik születésnapjára (Kolozsvár: Protestant Theological Institute , Erdélyi Református Egyházkerület , Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 665-671
 17. Sándor Béla Visky : Előszó. In: Mihály Krisztina (szerk.) Victor János: Csendes percek (Kolozsvár: Koinónia 2006), 5-6

2005

 1. Zoltán Adorjáni: Kiállítás. Holland - magyar kapcsolatok a 17-18. században. In: Református Szemle (2005), 117
 2. Zoltán Adorjáni: A therapeuták kontemplatív kegyessége című doktori értkezés rövid bemutatása. In: Református Szemle 98 (2005), 246-252
 3. Zoltán Adorjáni: Zsók Béla: Az andrásfalvi reformátusok két évszázada. In: Református Szemle 98 (2005), 425-428
 4. Zoltán Adorjáni: Megjelent a Collegium Doctorum első száma. In: Református Szemle 98 (2005), 467-469
 5. Vilmos József Kolumbán: Backamadarasi Kiss Gergely élete és munkássága különös tekintettel ágendájára. In: Református Szemle (2005), 485-489
 6. Zoltán Adorjáni: Coetus Theologorum, Budapest, 2005. július 25-30. In: Református Szemle 98 (2005), 569-576

Pages