Papp György

Papp György (1983, Beszterce/Bethlen), a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet adjunktusa, ahol héber és görög nyelvet, valamint óegyházi dogmatörténetet tanít. Kutatási területét a Szentírás különböző nyelvi és történeti, illetve a korai keresztyén dogmatörténet teológiai és írásmagyarázati kérdései határozzák meg.

The conferences aim to form of a group of scholars preparing the Hungarian translation of the Septuagint and publish conference materials on Septuagint-research.

A tervezett előadásban főként elsődleges források alapján kívánom bemutatni azokat az „elvárásokat”, amelyeket a reformáció első nemzedékének vezető teológusai támasztottak a lelkipásztor-jelöltekkel szemben. Az előadásban ismertetett szövegek elemzése során a következő szempontokra igyekszem összpontosítani: a) milyen érvekkel alapozzák meg a felsorolt elvárásokat; b) utalnak-e valamilyen módon a személy és a szerep konfliktusára; c) személyes aspektus (az elemzett szerzők műveiben vannak-e olyan közvetett utalások, amelyek saját, ezzel kapcsolatos belső vívódásaikra derítenek fényt).

Az előadás célkitűzése egy virtuális arcképcsarnok fölvonultatása a hallgatók előtt, amelynek során – remélhetőleg – kevésbé ismert, de teológiai szempontból jelenős írók lelkipásztori és emberi habitusa közelebb kerül a mai kor emberéhez. Mivel a címben meghatározott kor keresztyén írói tollából nem maradtak reánk önéletírás-jellegű művek, mindössze két forrásra támaszkodhatunk: egyfelől a saját írásaikban elszórtan jelentkező indirekt utalásokra, másfelől pedig a kortársak műveiben fennmaradt vallomásokra.

The conferences aim to form of a group of scholars preparing the Hungarian translation of the Septuagint and publish conference materials on Septuagint-research.

Az előadás első felében azt szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen fogalmakat használ a Szentírás a hit megvallásának kifejezésére, ezeket milyen szövegösszefüggésbe és élethelyzetbe ágyazza bele, illetve hogy ez milyen teológiai következményekkel jár. Ez a vizsgálódás hozzájárulhat ahhoz, hogy a hitvallást, mint műfajt pontosabban körülírjuk és elhatároljuk más szövegtípusoktól. Az előadás másik fele arra keresi a választ, hogy a bibliai kifejezés hogyan él tovább az óegyházi iratokban.

Az előadás első felében azt szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen fogalmakat használ a Szentírás a hit megvallásának kifejezésére, ezeket milyen szövegösszefüggésbe és élethelyzetbe ágyazza bele, illetve hogy ez milyen teológiai következményekkel jár. Ez a vizsgálódás hozzájárulhat ahhoz, hogy a hitvallást, mint műfajt pontosabban körülírjuk és elhatároljuk más szövegtípusoktól. Az előadás másik fele arra keresi a választ, hogy a bibliai kifejezés hogyan él tovább az óegyházi iratokban.

Pages

Subscribe to Papp György