Arisztotelész

Many of the doctrines central to Christianity have important philosophical implications or presuppositions. In the history of Christian theology, philosophy has sometimes been seen as a natural complement to theological reflection, whereas at other times practitioners of the two disciplines have regarded each other as mortal enemies.

A tantárgy célja, hogy megismertesse, és lehetőség szerint megkedveltesse a teológusokkal az ókori bölcseletet. Így nem csupán összefoglaló jellegű bemutatásokat tartalmaz – melyeket a szerző jórészt másoktól, a műfajban jártasabbaktól kölcsönzött –, hanem arra is törekszik, hogy példákkal, idézetekkel és szövegrészletekkel szolgálja a régi bölcselők közvetlenebb megismerését.

Subscribe to Arisztotelész