Dávid Ferenc prédikációi

Francis David’s selected sermons were published by the printing press of Gyulafehérvár in 1569. These sermons are structured almost identical: biblical text, summary, lessons and the proper sermon. Most of the sermons, which adhered very strictly to the explanation of the text, were preached probably in the court of John Sigismund, Prince of Transylvania, while others were at services and workshops for priests who came to the religious disputes.

Az elmúlt közel száz évben bár lassan bekerült a prédikációkutatás az egyház- és irodalomtörténeti érdeklődés körébe, a kutatások jó része felekezet- és forrásfüggő volt. Így annak ellenére, hogy az 1960-as évektől az Unitárius Egyház történetének kutatása is fellendült, az unitárius prédikációtörténet kutatása stagnált. Jelen vállalkozás célja, hogy kiváltsa az elavult és részleges unitárius prédikációtörténeteket, és egy nemcsak magyar, hanem nemzetközi viszonylatban is fontos és időszerű problémákkal foglalkozó új prédikációtörténetet nyújtson az érdeklődő szakmai közegnek. Ezt elősegítendő a tervezett kiadványok angol nyelvű fejezettel és összefoglalóval fognak megjelenni. Emellett célja, hogy a projektben tervezett workshop és konferenciák eredményét mintegy melléktermékként hozzácsatolja tanulmánykötet formájában ehhez az anyaghoz. Utolsóként pedig két kötetet prezentáljon a 16. és 17. századi unitárius prédikációirodalom anyagából. Dávid Ferenc unitárius püspök 1569-ben nyomtatában megjelent prédikációgyűjteményét, valamint egy válogatást a korabeli unitárius prédikációirodalom javából, így Hunyadi Demeter, Enyedi György, Thordai János, Homoródszentmártoni Kovács János, Polgári András, Várfalvai Pálfi Zsigmond és további neves és névtelen szerzők munkáiból.

Subscribe to Dávid Ferenc prédikációi