Lyman Beecher lectures

A Lyman Beecher Lectures néven ismert előadássorozat 1871 óta a protestáns homiletika legkiválóbb szakembereinek ad lehetőséget arra, hogy kifejtsék homiletikai tanításaikat. A Yale Egyetem Teológiai Főiskoláján évente megrendezett előadások névadója Lyman Beecher egykori presbiteriánus (református) lelkész, teológus, a 19. század egyik legjelentősebb igehirdetője volt.

Subscribe to Lyman Beecher lectures