Exegézis példatár

Az ókori szövegek tudományos magyarázata, exegézise számos holt nyelv ismeretét, a vonatkozó kortörténeti háttér beható átlátását és az elemzett szöveg más szövegekkel való irodalmi kapcsolatainak felismerését feltételezi. Ez nem egyszerű feladat az a modern olvasó számára. Az első lépés az akkor és ott üzenetének, azaz az elsődleges címzetteknek szóló mondanivaló lehető legtényszerűbb feltárása és megfogalmazása. Az egyházi szolgálatra készülő egyetemi hallgatóknak a feltárt ókori közel-keleti világhoz kapcsolódó gondolatrendszert szintén tudományos szempontok szerint kell applikálniuk a jelen gyülekezeti helyzetére. Kerülendő az allegorikus írásmagyarázat, a szabad asszociációk laza kapcsolatából összeálló gondolatfüzér vagy az egyoldalúan moralizáló kioktatás. Ugyancsak fontos egy-egy bibliai kijelentés társadalmi meghatározottságnak ismerete. Konkrétabban, olyan kérdések viszonyában, mint férfi és nő kapcsolata, szexualitás, családkép, nemzetiség stb. elengedhetetlen tisztázni, hogy a bibliai szövegek kijelentései milyen mértékben kötődnek saját világképükhöz, és azokból mennyi és hogyan hozható át a tudományos világképpel rendelkező, megváltozott társadalmi szerkezetű ma emberének életébe. A kutatási projekt igetanulmányokon keresztül ezt kívánja szemlélteni: egyetemi hallgatóknak, lelkipásztoroknak, a Biblia világa iránt érdeklődő olvasónak az egyházi ünnepekhez kapcsolódóan.

Kapcsolódó kurzus: 

Research output (Articles)

2021

2020

2019

Research output (Lectures)