Consilierea spirituală a individului

Scoul acestui curs este fundamentarea teoretică al consilierii spirituale creștine, definirea locului și profilului disciplinei în cadrul teologiei practice, prezentarea curentelor principale din domeniul poimenicii, al psihologiei generale și cel al psihologiei religiei din secolele XX-XXI.

Competences

Specific competences

Studentul se va poate orienta în domeniul consilerii spirituale, precum și cel al psihologiei și psihoterapiei, recunoscând însemnătatea acestora pentru activitatea sa profesională de preot. Studentul va dobândi discernământul de a se orienta în curentele pomenice și psihologice, va cunoaște posibilitățile de diagnostizare și de terapie inerente psihologiei și psihoterapiei, pe care le va folosi în mod suveran în practica sa de consilier în biserica creștină.

Total estimated time

Classroom study Course Seminar Practice
2 hours/week 2 0 0
28 hours/semester 28 0 0
Individual study Hours/sem
Total estimated time 112
Studying course notes and bibliography 40
Further documentation in libraries, electronic platforms, or on the field 40
Preparing essays, papers, or documentation 4
Personal tutoring 0
Total individual study 84

Examination

Vizsga leírása

Bibliography

Book