Jenő Kiss

A diákok ismerjék meg, értsék meg és sajátítsák el a kontextuális lelkigondozás (és terápia) elvi, elméleti és gyakorlati alapjait annak érdekében, hogy bármikor lehívható tudással rendelkezzenek.

A szeminárium célja kialakítani a diákokban annak képességét, hogy megfelelő igehirdetési terveket készítsenek Pünkösd ünnepére (ez a célkitűzés nem szerepel máshol) és így megszólaltassák az adott ünnep sokszínűségét.

Din perspectiva mea, obstacolul care ne împiedică să căutăm din nou ceea ce considerăm a fi corect pentru fiecare dintre noi reprezintă, în realitate, o altă problemă, mai precis, o atitudine greșită față de nedreptățile comise. Această atitudine poate implica negarea, minimalizarea sau amplificarea gravității infracțiunilor, evitarea asumării responsabilităților sau transferul acestora către alții. O astfel de abordare a păcatului este una dintre cele care pot da naștere la situații foarte complexe și descurajatoare în consilierea pastorală (pastorație).

Din perspectiva mea, obstacolul care ne împiedică să căutăm din nou ceea ce considerăm a fi corect pentru fiecare dintre noi reprezintă, în realitate, o altă problemă, mai precis, o atitudine greșită față de nedreptățile comise. Această atitudine poate implica negarea, minimalizarea sau amplificarea gravității infracțiunilor, evitarea asumării responsabilităților sau transferul acestora către alții. O astfel de abordare a păcatului este una dintre cele care pot da naștere la situații foarte complexe și descurajatoare în consilierea pastorală (pastorație).

Egy-egy teológiai diszciplínában összfeonódik több teológiai és nem teológiai szakterület, mert minden teológiai tudományág rá van utalva társa- vagy rokontudományágatk és területek ismeretanyagára. A teológiai és nem-teológiai diszciplinák együttesen az egyes teológiai diszciplínák oktatásában egyfelől színessé, másfelől szerteágazóvá teszi az adott szaktárgyat. Ugyanakkor megnehezíti a teológiai diszciplínák közötti összefüggések kidomborítását.

Pages

Subscribe to Jenő Kiss