Kiss Jenő

Dr. Kiss Jenő a Gyakorlati Teológia Tanszék professzora.

Oktatott tárgyak:
Homiletika, Lelkigondozás, Homiletikai gyakorlat, Lelkigondozási gyakorlat

Elérhetőség:
iroda: 2. em. / 223. sz.
email: kissjeno@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744833412