Kiss Jenő által oktatott tárgyak

Cred 6 · Sem 8 · Őszi

Az egyre összetettebb társadalom és az egyre kuszább családi viszonyok nehéz életfeladatok elé állítják a keresztyén embert. Egyesekkel nem tud megbirkózni egymagában, vagy a hozzá közel állók segítségével. A gyülekezet, különösképpen a lelkipásztor törődése és szakszerű segítsége jelentős erőforrás ezekben a helyzetekben.

Cred 3 · Sem 1 · Őszi

A szeminárium célja, hogy a hallgató értse az istentisztelet előkészítésének minden egyes elemét, a megszerzett exegetikai, homiletikai, hermeneutikai és retorikai ismereteit alkalmazva megoldja az elemekhez rendelt feladatot, átlássa és elsajátítsa egy istentisztelet előkészítésének a rendjét; reflektáljon az előkészületre és annak kiértékelésére.

Cred 8 · Sem 1 · Őszi

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót a rendszerszemléletbe és a kontextuális szemléletbe. A hallgató elsajátítja ezek alapelveit, gondolatrendszerét és nyelvezetét és azok alkalmazását a pojmenikai elméletalkotásban. Ezeknek az ismereteknek az elsajátítása képesíti őt arra, hogy alkalmazza ezeket az elméleteket bonyolult kapcsolati helyzetekben és hogy reflektáljon a családoknak és a családtaoknak nyújtott lelkigondozói segítésről.

Cred 2 · Sem 3 · Őszi

A lelkigondozási gyakorlat célja, hogy a gyakorló teológus megismerje mentora lelkigondozói gyakorlatát és szemléletét; tanulja a kapcsolatteremtést és a bizalomépítést, illetve a kapcsolat és a bizalom fenntartását; gyakorolja a megelőző lelkigondozást; alkalmazza a már elsajátított pojmenikai ismereteket, begyakorolja és megerősítse a szakmai és személyes lelkigondozói kompetenciákat; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és beépítse ezt a tanulási formát a szakm