Kiss Jenő előadásai

2023

Kolozsvár · 2023-05-12 · Pasztorálpszichológiai és Valláspedagógiai Szakkonferencia

2022

Debrecen · 2022-11-04 · Autorität und autoritäre Strukturen
Debrecen · 2022-09-09 · LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÉS – összeköt, inspirál, perspektívát ad
Pápa · 2022-04-20 · 12th Comenius Conference: Imago Dei

2019

Kolozsvár · 2019-05-23 · Égből és földön. A Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kutatóközpont konferenciája

Az előadó először rámutatott arra, hogy az egyházelméletben és az egyházi valóságban a személyes átélés, a hozzájárulás a közösséghez és az odatartozás Krisztus egyházához külön, egymással összebékíthetetlen elemeként jelenik meg. Az előadás második felében a teremtés teológiája alapján vázolta azokat a kozmológiai és antropológiai képzeteket, amelyek összekötik ezeket az elemeket.

2018

Kolozsvár · 2018-04-13 · Feltámadás, húsvét, új élet. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. április 9-13

Az előadás Thomas Long 1988-ban megjelent Preaching and the literary forms of the Bible című könyvét mutatja be és gondolja tovább.

Kolozsvár · 2018-04-12 · Feltámadás, húsvét, új élet. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. április 9-13

A holarchikus szemlélet a világot rétegzett világnak tekinti. Ez érvényes az egyházra is. Az egyének (személyek) hozzájárulnak a „csapathoz” (presbitérium, gyülekezet), a csapa a maga rendjén az egyénekből táplálkozik, és ugyanakkor hozzájárul a nagyobb egész, az egyház jóvoltához és küldetéséhez. Ezt a folyamatot mutatja be az előadás úgy, hogy az egyént és a gyülekezetet a részvételre (participácíó)  motiválja, ami hozzájárul az egyház megújulásához.

2017

Kolozsvár · 2017-11-10 · Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. november 6-10

Az előadás rámutat azokra az alapvető teológiai és filozófiai nézetekre, amelyek a teremtett ember kapcsolati lényként definiálják és megkeresi, hogy milyen következményeik vannak ezeknek a nézeteknek a lelkigindozásra.

Kolozsvár · 2017-11-09 · Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. november 6-10

Az előadás Thomas Long 1988-ban megjelent Preaching and the literary forms of the Bible című könyvét mutatja be és gondolja tovább.

Kolozsvár · 2017-11-08 · Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. november 6-10

A holarchikus szemlélet a világot rétegzett világnak tekinti. Ez érvényes az egyházra is. Az egyének (személyek) hozzájárulnak a „csapathoz” (presbitérium, gyülekezet), a csapa a maga rendjén az egyénekből táplálkozik, és ugyanakkor hozzájárul a nagyobb egész, az egyház jóvoltához és küldetéséhez. Ezt a folyamatot mutatja be az előadás úgy, hogy az egyént és a gyülekezetet a részvételre (participácíó)  motiválja, ami hozzájárul az egyház megújulásához.

Kolozsvár · 2017-02-17 · Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. február 13-17

Az előadás rámutat azokra az alapvető teológiai és filozófiai nézetekre, amelyek a teremtett ember kapcsolati lényként definiálják és megkeresi, hogy milyen következményeik vannak ezeknek a nézeteknek a lelkigindozásra.

Kolozsvár · 2017-02-16 · Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. február 13-17

Az előadás Thomas Long 1988-ban megjelent Preaching and the literary forms of the Bible című könyvét mutatja be és gondolja tovább.

Kolozsvár · 2017-02-15 · Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. február 13-17

A holarchikus szemlélet a világot rétegzett világnak tekinti. Ez érvényes az egyházra is. Az egyének (személyek) hozzájárulnak a „csapathoz” (presbitérium, gyülekezet), a csapa a maga rendjén az egyénekből táplálkozik, és ugyanakkor hozzájárul a nagyobb egész, az egyház jóvoltához és küldetéséhez. Ezt a folyamatot mutatja be az előadás úgy, hogy az egyént és a gyülekezetet a részvételre (participácíó)  motiválja, ami hozzájárul az egyház megújulásához.

2007

Kolozsvár · 2007-10-31 · Reformációi ünnepély

Kr.e. 622-ben kezdődött el az ószövetségi kor legnagyobb vallásos reformja. Ez az évszám egyúttal Jósiás király uralkodásának 18–ik esztendejét is jelzi. E reform jelentőségéről és az említett király nagyságáról szólok először (I.). A reform súlyával ellentétes arányban áll annak fogadtatása meghatározó prófétai körökben, Jósiás kiválóságával pedig végzetes sorsa. Ezt mutatja fel a II. rész. Mi volt a reformmal szembeni fenntartás, illetve a szerencsétlenség oka? Erre a kérdésre keresem a választ a harmadik részben.