A családok lelkigondozása

A kurzus célja, hogy bevezesse a hallgatót a rendszerszemléletbe és a kontextuális szemléletbe. A hallgató elsajátítja ezek alapelveit, gondolatrendszerét és nyelvezetét és azok alkalmazását a pojmenikai elméletalkotásban. Ezeknek az ismereteknek az elsajátítása képesíti őt arra, hogy alkalmazza ezeket az elméleteket bonyolult kapcsolati helyzetekben és hogy reflektáljon a családoknak és a családtaoknak nyújtott lelkigondozói segítésről.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A teológiai hallgató elsajátítja azokat az ismereteket, amelyek szükségesek a családok és családtagok hatékony lelkigondozásához.

Általános kompetenciák

A teológiai hallgató megismeri azokat a törvényszerűségeket, amelyek befolyásolják a családi életet, és azokat az alapvető idítékokat, amelyek meghatározzák az egyén saját magára és másokra néző cselekvéseit.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 2 2 0
56 óra/szemeszter 28 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 196
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 100
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 30
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 140

Vizsgáztatás

A hallgató zárthelyi dolgozatban bizonyítja, hogy elsajátította azt ez elméletet, amely a családok és a családtaok lelkigondozásának az alapját képezi és átlátja annak alkalmazási lehetőségeit.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány könyvben

  • Kiss Jenő (2018): Kire néz a lelkigondozás, és mi a célja? In: Literáty Zoltán: Quoniam tecum est fons vitae in lumine tuo videbimus lumen . Károli Könyvek . Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem és a L'Harmattan Kiadó, 29-41 old.
  • Kiss Jenő (2017): Die Seinsordnung und die Seele Europa's In: Gijsbert van den Brink: Protestant Traditions and the Soul of Europe . Beihefte zur Ökumenischen Rundschau 110. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 159-171 old.
  • Kiss Jenő (2013): "Amint én is megkönyörültem rajtad..." In: Kiss Jenő: Megmásíthatatlan jogigény. Betekintés a kontextuális segítésbe 16.. Teológia Praxis . Kolozsvár: Exit, 101-114 old.

Tanulmány folyóiratban