Homiletika gyakorlat I

A homiletikai gyakorlat óráknak a célkitűzése az, hogy a hallgatók a megszerzett elméleti tudást gyakorlatba is tudják ültetni. Az adott félév tematikájának körbejárása után, a hallgatók imákat és prédikációkat írnak, és azt a kollégák és a tanár jelenlétében előadják. A hallgatók és a tanár a prédikációkról véleményt alkotnak, azokat közösen kiértékelik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Húsvét homiletikumának az ismerete, valamint húsvéti és általános prédikáció írásának megtanulása és gyakorlása az elméleti órákon tanult prédikációíró módszerek felhasználásával, illetve ezeknek hallgatóság előtt való előadása. A hallgatók megtanulják a prédikáció kiértékelésének szempontjait, és azokat véleménynyilvánításukkal gyakorolják.

Óraszerkezet

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
3 óra/hét 0 0 3
42 óra/szemeszter 0 0 42
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 68
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 18
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 2
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 6
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 26

Vizsgáztatás

A hallgatók prédikációkat írnak, és azokat hallgatóság előtt elmondják.

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban

Bibliográfia