Ima- és relaxációs módszerek

A tantárgy során a hallgatók számos imádkozási és relaxációs módszerrel ismerkedhetnek meg, és azok gyakorlásához kapnak segítséget annak érdekében, hogy egy minél mélyebb és rendszeresített spirituális életmód kialakítását érhessék el. Ezzel együtt javuljon a koncentrációs képességük és munkavégzési hatékonyságuk. A félév folyamán ima- és relaxációs módszerek széles spektruma kerül bemutatásra, aktív és passzív, légzési gyakorlatoktól izomtónust és testi funkciókat szabályozó technikákig, akárcsak érzékszerveket megfigyelő és imaginációs módszerekig, amelyeket időnként olyan kísérleti környezetben valósítunk meg, amelyek a egyéni fejlődés nyomon követését lehetővé teszik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Megfelelő kontroll kialakítása a tudati, érzelmi és testi folyamatok fölött. Ismerni az imádkozás és meditáció nagyobb hagyományait. Rendszeres gyakorlás kialakítása a napi rutin részeként.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 68
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 36
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 40

Vizsgáztatás

Folyamatos minősítés a félév folyamán, külön záróvizsga nincs.