Viselkedéskultúra az egyházban és a társadalomban

A viselkedéskultúra a „szépen élés” művészetét jelenti minden körülmények között. A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatót az etikus és civilizált viselkedéskultúra ismeretébe, egyszerre szem előtt tartva a szélesebb társadalmi környezet etikettjét, és a sajátos egyházi környezetet „becsületkódját”.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

– egy olyan viselkedéskultúra kialakítása, amely a lelkészekkel támasztott társadalmi és egyházi elvárásokra válaszolni tud – mások viselkedésének „olvasási” képessége – a megtanult ismeretek alkalmazása a legváltozatosabb élethelyzetekben - alapvető protokolláris ismeretek alkalmazási készsége

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 0 2
28 óra/szemeszter 0 0 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 60
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 32

Vizsgáztatás

A félév folyamán tanultak ismeretét mérő teszt, a helyes válasz jelölésével.