Vallásszociológia

A kurzus bevezetést nyújt a nagyon összetett vallási jelenség antropológiai és szociológiai szemléletmódjába, kutatási módszereibe és fontosabb kurrens irodalmába. Mindezt úgy, hogy közben a sajátos egyházi, felekezeti hasznosíthatóság szempontjait is figyelembe veszi.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A kurzus elvégzésével a hallgató a következő sajátos kompetenciákra tehet szert:
  • megtanulja a vallást sajátos kulturális rendszerként értelmezi;
  • megismeri a vallásnak, mint szubjektív valóságnak egyfajta objektív olvasatát;
  • felismeri és használja a fontosabb klasszikus és mai vallásértelmezési modellek sajátos fogalomkészletét;
  • érti a vallási világképek és jelentés-rendszerek működését, azok nyilvános vallási diskurzusokban való megjelenését és megjelentetését;
  • felismeri fontosabb ideáltipikus vallásszervezeti formáknak egy adott szervezetben való megjelenését;
  • megismeri a szekták és új vallási közösségek terjedésének szociokulturális hátterét, és e csoportok sikerének módszertani vonatkozásait;
  • képes saját felekezetének „kínálatát” a vallásgazdasági paradigmán belül is elemezni;
  • képes saját vallási felfogását a hallgatóra adaptáltan kommunikálni;

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 64
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 16
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 6
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 12
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 36

Vizsgáztatás

Minden résztvevő bemutat egy szabadon választott olvasmányt a megjelölt irodalomból, a kapcsolódó óra keretében (40%). Írásbeli záróvizsga (60%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban