Újszövetségi teológia

Újszövetségi teológia a Jézus-kutatás és az őskeresztény kutatások legújabb eredményeinek figyelembe vételével.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

- az ősegyház teológiai pluralizmusának ismerete és az egyes teológiai nézőpontok felismerése az újszövetségi szövegek alapján - a kanonikus és extrakanonikus bibliai irodalom viszonyának ismerete - a Jézus-kutatás "politikumának" felismerése a mai szakirodalomban - a szubveszív jézusi üzenet és a mítoszalapítő őskeresztény üzenet különbségének felismerési és értelmezési képessége

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 94
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 30
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 16
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 18
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 66

Vizsgáztatás

A végső osztályzat a következőkből tevődik össze: kötelező olvasmányok teljesítési minősége (30%), szemináriumi témakidolgozás és bemutatás (20%), szemináriumi aktivitás (10%), záróvizsga (40%).

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmánykötet