Az asztalközösségtől az utolsó vacsora áldozat-kultuszi motívumán át az egyházi úrvacsoráig (eucharisztiáig)

Sz8. Gnoszticizmus

Olvasmány: