Jézus felmagasztalása, megistenítése mint disszonancia-elhárítás és többletnyújtás. A megistenített Jézus és a monoteizmus

Sz9. Passió viták