Isten országa mint a maga tökéletességében megnyilatkozó teremtés (A kiteljesedő teremtés mint Isten országa középponti eleme)

Sz4. A mediterrán világ értékrendje.