Őskeresztény értékváltás a hatalom és tulajdon, a bölcsesség és szentség viszonyában

Sz10. A kánon kialakulása mint az őskereszténység pluralitásának és egységtörekvésének leképezése

Olvasmány: