Jézus asztalközösségei

Bolyki János: Jézus asztalközösségei. Újszövetségi-patrisztikai kutatások I. Budapest: 1993. 232 old.