Görög nyelv III

Az igeragozási ismeretek további bővítése, alaktani elemzés (az Újszövetség és Septuaginta egyszerűbb szövegdarabjai segítségével).
Az újszövetségi szóanyag ismeretének bővítése.
Alapvető újszövetségi teológiai fogalmak megismerése.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a görög szavak jelentéstartalmát. A hallgató képes azonosítani az eddig tanult beszédrészeket, és elsajátított ismeretei alapján elemezni tudja ezeket alaktanilag. A hallgató le tud fordítani egyszerűbb szerkezetű mondatokat.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 103
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 50
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 24
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 1
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

A folyamatos ellenőrzés tesztek által történik, és ezeknek mindegyikéből átmenő jegyet kell elérni, amely a szóbeli vizsga előfeltétele. A tesztek érdemjegyeinek általánosa a végső jegy 50%-át teszi ki.

Bibliográfia

Könyv