Ifjúságszociológia

A kurzus célja, hogy bevezesse a lelkészjelölteket az ifjúsági kultúra-kutatás fontosabb kérdéseibe, mint például az ifjúsági korszakváltáz, az ifjúsági korszak kitolódása és a vele együtt járó fogyasztói magatartások, a szabadidő és fesztiválkutúra, az értékrendváltozás és deviancia, identitáskeresés, digitális nemzedékek, szubkultúrák és az egyházakban folyó ifjúsági munka témaköreibe. A tantárgy távlati célja a minőségi ifjúsági lelkipásztori munka előmozdítása.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Ismeretek, készségek és képességek - az ifjúsági kultúra értése - a szubkultúrák felismerése és a velük való kommunikálás készsége - ifjúságszervezési képességek - a fiatalok pasztorálása

Általános kompetenciák

.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 72
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 22
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 12
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 8
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 44

Vizsgáztatás

45% - A diákok kis munkacsoportokat alkotva dogoznak fel egy-egy szakirodalmi témakört, és mutatják azt be.
55% - Írásbeli záróvizsga a kötelező irodalom megjelölt tételei alapján.

Bibliográfia

Tanulmánykötet

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmány könyvben