Az erdélyi IKE története 1930-ig

Buzogány Dezső: Az erdélyi IKE története 1930-ig. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: 1999. 352 old.