Az erdélyi IKE története

Buzogány Dezső: Az erdélyi IKE története. Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek. Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet 2000. 371 old.. ISSN 1454-0347