Teológiai angol nyelv II

A második félével angol teológiai nyelvórák képessé teszik a tanulót arra, hogy önállóan kommunikáljon angolul, használva az teológiai szaknyelvet. Ehhez elsajátít egy angol teológiai szókincset, megtanul hatékonyan olvasni, szöveget megérteni, feldolgozni, összefoglalni és önállóan írásbeli és szóbeli véleményt formálni teológiai kérdésekben.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató az angol teológiai nyelv szakszótárát bővíti, az megismert kifejezésekkel önállóan dolgozik, fogalmaz szóban és írásban. Fogalomköröket határol és rendszerezni képes a tanultakat. Ismeretei elmélyítéseként szövegeket olvas, elemez és összefoglal, írásban és szóban egyaránt. Református teológiai meggyőződését megtanulja megfogalmazni angol nyelven. Részt vesz vitafórumon, előadja álláspontját és értékelni a vele vitatkozó szemszögét is. Véleményét indokolni képes.

Általános kompetenciák

Képes az angol teológiai szókincs használatával vitatkozni és állást foglalni teológiai kérdésekben, véleményét szabatosan előadni és ütköztetni, ha szükséges.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 78
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 28
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 14
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 6
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 50

Vizsgáztatás

A vizsga az előre meghirdetett időpontokban tartott szóbeli és írásbeli részvizsgából tevődik össze, melyet egy általános tudást felmérő tesztvizsga zár. Ezen túlmenően a tárgy teljesítésének előfeltétele a kötelező angol nyelvvizsgán megszerzett minimális B1-es szint.

Bibliográfia

Könyv