Liturgika

A liturgika az egyházi szertartásokkal kapcsolatos ismereteket tanítja. A cél az, hogy a hallgatók megismerjék a keresztény szertartások történetét, fölfedezzék az unitárius szertartások hitelvi összefüggéseit, illetve megismerjék az unitárius istentisztelet alkotóelemeiről szóló tudnivalókat.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgatók különbséget tudjanak tenni a különböző keresztény istentiszteletek liturgiája között, lássák a szertartásrendek kialakulásának hitelvi és történelmi összefüggéseit, megtanulják az unitárius Istentiszteleti és Szertartási Rend-et.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 1 0 0
14 óra/szemeszter 14 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 58
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 16
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 16
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 44

Vizsgáztatás

A hallgatók számot adjanak a kiadott kurzus ismeretéről.

Bibliográfia

Könyv

Bibliográfia

Tanulmány folyóiratban

Tanulmány könyvben