Lelkigondozói gyakorlat II

A második féléves lelkigondozási gyakorlat célja, hogy a gyakorló teológus tanulja a kapcsolatteremtést és a bizalomépítést, illetve a kapcsolat és a bizalom fenntartását; lelkigondozóként segítsen egy-egy bajba jutott embernek vagy családnak; alkalmazza a már elsajátított pojmenikai ismereteket, gyakorolja be és erősítse meg szakmai és személyes lelkigondozói kompetenciáit; gyakorolja a tapasztalat-alapú személyes és irányított tanulást, és építse be ezt a tanulási formát a szolgálatába.
A gyakorló teológiai hallgató ennek érdekében:
1) meglátogatja a bajba jutott embert vagy családot, hogy lelkigondozói beszélgetés során segítsen neki; a beszélgetés során felépíti és fenntartja a lelkigondozói kapcsolatot, feltérképezi a bajt, végiggondolja a lehetséges intervenciókat és alkalmazza azokat, követi a lelkigondozói beszélgetés dinamikáját;
2) a látogatásról jegyzőkönyvet készít, követve a jegyzőkönyvírás szabályait;
3) írásban reflektál a látogatásra és a jegyzőkönyvre;
4) a jegyzőkönyvet és a reflexiót megküldi a szaktanárnak, bemutatja órán, majd írásban reflektál az észrevételekre.
Az említett dokumentumokat .doc vagy .docx formátumban kell feltölteni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A gyakorló teológus elmélyíti és megerősíti azokat a képességeket, amelyek szükségesek a bajba jutott gyülekezeti tagok hatékony lelkigondozásában és tanácsolásában.

Általános kompetenciák

A teológiai hallgató kialakítja és megerősíti azon képességét, hogy jól körvonalazott koncepciók mentén dolgozzon és bizalmon alapuló kapcolatokat építsen.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 0 4
56 óra/szemeszter 0 0 56
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 160
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 80
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 20
Személyre szabott konzultáció 4
Szorgalmi idő összesen 104

Vizsgáztatás

A hallgató érdemjegyet kap a jegyzőkönyv, valamint az első és a második reflexió alapján.