Pojmenika

A kurzus célja, hogy a hallgatók megtanulják a gyülekezeti lelkigondozás alapjait. A pojmenika, azaz a lelkipásztori gondozás elméleti alapismereteinek elsajátítása mellett, a hallgatók gyakorlatban is megismerkednek a lelkigondozás különböző módszereivel, illetve sajátos lelkigondozói helyzetekkel.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A félév folyamán a hallgatóknak meg kell ismerni azt a sajátos lelkigondozói attitűdöt, amely képessé teszi őket a gyülekezet pásztorolására. Meg kell ismerniük az "odahallgatás művészetét", el kell sajátítaniuk a "feszültségmentes jelenlét" lelkiségét, meg kell tanulniuk a lelkipásztori gondozástan módszertanát.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 64
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 16
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 8
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 36

Vizsgáztatás

A hallgatók számot adnak a kiadott szakirodalom és kurzus alapos ismeretről

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

Tanulmány könyvben

  • Fodor László, Tomcsányi Teodóra (1995): Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája . Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 3-30 old.
  • Bang, Ruth (1995): A segítő kapcsolat In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája . Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 31-76 old.
  • Hézser Gábor (1995): Pásztori pszichológia In: Pálhegyi Ferenc: A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája , 122-138 old.
  • Szabó András (2010): Látogatás és családsegítés In: Szabó Lajos: A közösségépítő lelkész , 155-164 old.
  • Johann Gyula (2010): Lelkészi élet krízishelyzetben In: Szabó Lajos: A közösségépítő lelkész . Budapest: Luther, 60-74 old.

Tanulmány folyóiratban