Önismereti és gyülekezetismereti gyakorlat I

A hallgatók, az egyházi (szakmai) gyakorlatok rendjén, önismeretet és önazonosság-tudatot fejlesztő beszélgetésekben vesznek részt. Ezen beszélgetések a témaközpontú interakcionális modellben történnek. Ószövetségi elhívás-küldetéstörténetek, valamint a témával kapcsolatos tanulmányok, cikkek feldolgozása, megbeszélése kapcsán a beszédkészséget (is) fejleszteni kívánjuk.

Az önismereti kollokviumok mellett, a hallgatók gyülekezetismereti látogatásokon vesznek részt. Ezeknek az a célja, hogy irányítottan és szervezetten kapcsolatba kerüljenek azokkal a gyülekezetekkel, melyek tanulmányaik elvégzése után lelkipásztori szolgálatukra várnak. A látogatásokról, az előre megállapított szempontok szerint (gyülekezetismereti űrlap), a hallgatók ekkléziasztikai (gyülekezetismereti) jegyzeteket készítenek.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Egyrészt az interaktív beszélgetések jó keretet biztosítanak a hallgatóknak arra, hogy Istenre, nagynevű teológusainkra, valamint egymásra figyelve, az elhívás-, küldetéstudatukat (hivatástudatukat) már a tanulmányok elején számba vegyék, és önmagukat ezeknek tükrében jobban megismerjék.
Másrészt pedig az egyház (különböző gyülekezetek) életének valós kérdéseivel szembesülve, olyan konkrét ekkléziasztikai helyzetek válnak belülről is (a lelkipásztorok ismertetése által) láthatóvá, melyek egyfelől formálják a hallgatók ekkléziológiai látását és ekkléziasztikai érzékenységét, másfelől a szolgálat sokféleségét, örömeit és kudarcait látva, a teológiai tanulmányozás szempontjából (is) motiváló hatású.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 0 2 2
56 óra/szemeszter 0 28 28
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 98
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 0
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 30
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 42

Vizsgáztatás

A munkafolyamatot két rövid, esszé-szerű dolgozat zárja. Az egyik az elhívás-küldetés témakörében készül, a másikban a gyülekezetlátogatási élményeket kell feldolgozni.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet